ชื่อ - นามสกุล :นายอดุลย์ เงินศรี
ตำแหน่ง :ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารหน่วยงาน